Thursday, November 15, 2018

Thu tiển
 

Len lén mùa Thu đi lặng lẽ,
Hững hờ ngày tháng cũng phôi phai.
Còn dăm chiếc lá mong manh rụng,
Quạnh quẽ bên đời ngóng đợi ai ?

Trương Thúy Hậu
Nov.12.2018

 Nghe nhạc : Giọt mưa Thu

Saturday, November 10, 2018

TRƯỜNG NỮ TRUNG HOC LÊ VĂN DUYỆT
 TỈNH GIA ĐỊNH