Monday, May 20, 2024

 TUYỆT MỸ THƯ HỌA VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Tranh của họa sĩ Lê Sâm

Sunday, May 12, 2024

 Nữ sinh trong Đại Nội-Huế


Video : Huế ơi đừng vội đi đâu

Mấy cô áo trắng vô Đại Nội
Dựng hồn xưa thành quách rêu phong
Dấu Thu phai trơ cành hoa đại
Đợi mùa Xuân thay áo cưới hồng.

Hoàng Dung

Friday, May 10, 2024

 MOTHER’S DAY 2024


Nghe nhạc : Mẹ tôi

Cối xáy trầu của Mẹ
Nuôi ký ức đời con
Quyện trầu cau vôi bẹ

Mây trắng cuối đầu non.

Hoàng Dung