Friday, May 10, 2024

 MOTHER’S DAY 2024


Nghe nhạc : Mẹ tôi

Cối xáy trầu của Mẹ
Nuôi ký ức đời con
Quyện trầu cau vôi bẹ

Mây trắng cuối đầu non.

Hoàng Dung