Sunday, June 21, 2020

Chợ Cá Trần Quốc Toản - Sài gòn 
 (Hình chụp năm 1964)


Saturday, June 20, 2020

TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

Thursday, June 18, 2020

TY CÔNG CHÁNH
TỈNH GIA ĐỊNH


Monday, June 15, 2020

PHI TRƯỜNG KONTUM