Tuesday, September 17, 2019


HOÀNG CHÍ PHONG
phát biểu trước Ủy Ban Quốc Hội Mỹ ( 9/17)
(Ủy ban điều hành về vấn đề Trung Quốc- Executive Commission on China (CECC)

Xem đoạn cuối bài điều trần ở phút 6.55 trở đi :

..."Một em bé được sinh ra hôm nay, không chắc sẽ tổ chức được sinh nhật lần thứ 28 của mình vào ngày 1 tháng 7 năm 2047, ngày của kỳ hạn cuối, khi chính sách 50 năm của Hồng Kông không có thay đổi nào được xem xét. Thời hạn đó lại gần với chúng ta hơn là, tính cho đến ngày cuối đó . Không có cách gì quay lại đươc đâu.

Nhiều thập kỷ tới, khi các nhà sử học nhìn lại, tôi chắc chắn rằng năm 2019, hay sớm hơn là năm 2014, hóa ra sẽ là một bước ngoặt. Tôi cũng hy vọng rằng các nhà sử học sẽ ghi nhớ để tôn vinh việc Quốc hội Hoa Kỳ đã đứng về phía người dân Hồng Kông."