Friday, February 1, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 Xuân Kỷ Hợi 2019

ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA
 Nhạc&lời: Châu Kỳ
Tâm Đoan & Đặng Thế Luân ca