Saturday, April 20, 2024

 NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Thơ: Tạ Nghi Lễ
Nhac: Nguyễn Tất Tùng 
Nguyễn Lợi hát
Bolero Mái Lá