Friday, May 11, 2012

UN/FAO


Các nước trên thế giới thông qua văn kiện
về vấn đề 'chiếm dụng đất đai'

Các tổ chức nhân quyền nói rằng những vụ mua đất qui mô lớn ở Á châu và Phi châu vi phạm quyền của dân chúng địa phương và đe dọa tới an ninh lương thực của họ.

Liên hiệp quốc vừa ấn hành các văn kiện hướng dẫn về vấn đề các nước giàu mua đất nông nghiệp với qui mô lớn ở các nước đang phát triển, thường được gọi là vấn đề “chiếm đất”

Các nước hội viên của Ủy ban Liên hiệp quốc về An ninh Lương thực Thế giới (Committee on World Food Security - FAO)hôm nay đã chấp nhận những điều lệ hướng dẫn này tại cuộc họp ở Roma.

Văn kiện hướng dẫn, không có tính chất cưỡng hành pháp lý, kêu gọi các chính phủ bảo vệ quyền sử dụng đất của dân chúng địa phương, và đề ra những cách thức để giải quyết tranh chấp đất đai.

Họ cũng hối thúc các chính phủ bài trừ nạn tham nhũng và thiếu minh bạch trong những vụ mua bán đất đai, và ra sức để bảo đảm là đất đai được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Các tổ chức nhân quyền nói rằng những vụ mua đất qui mô lớn ở Á châu và Phi châu vi phạm quyền của dân chúng địa phương và đe dọa tới an ninh lương thực của họ.

Tuần này, Uganda đe dọa trục xuất tổ chức từ thiện Oxfam của Anh sau khi tổ chức này tố cáo chính phủ đuổi 20.000 người ra khỏi đất đai của họ để giành chỗ cho một công ty lâm nghiệp của Anh.

@voanews - voanews