Monday, August 13, 2012

Vatican flag


Cờ Tòa thánh Vatican.


Cờ Tòa Thánh Vatican theo mẫu cờ vuông( square flag),cùng mẫu (vuông)như quốc kỳ Thụy sĩ.( Switzerland).Vatican là cơ quan giáo quyền cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã(Roman Catholic Church)

Cờ gồm 2 dải băng dọc,băng vàng trước(ở chỗ cán treo cờ (hoist side),băng trắng kế tiếp(sau).Trên nền trắng là huy hiệu Giáo hoàng.Tỉ lệ (ratio)cờ là 1:1.Quốc ca Vatican là bài Innoe Marcia Pontificale

Về mặt pháp lý,cờ Tòa Thanh Vatican được chuận nhận cùng ngày với việc thành lập quốc gia nhỏ Vatican(landlocked sovereign city-state).Tòa Thánh Vatican được thành lập ngày 7 tháng 6 năm 1929 do hiệp ước Lateran,ký kết bởi Thủ tướng Ý là Benito Mussolini,thay mạt Quốc vương Victor Emmanuel III   và Đức Hồng y  Pietro Gasparri,Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh,thừa lênh Giáo hoàng Pope Pius XI .Tòa Thánh Vatican rộng khoảng 44 hecta(110 acres) và dân số gồm 900 người.

Cao Kim Liên
Đọc thêm : Vatican.va -  wikipedia  -  Christian flag