Saturday, May 18, 2013

Thơ TRẦN KIÊU BẠC

 
VỀ PHƯƠNG NAM,
 DẤU CHÂN KHÔNG LẠ

Viết nhân 4oo năm Chúa Nguyễn Hoàng tạ thế (1613-2013)

Video Về phương nam      

Phải đi về Nam, phương Nam thôi
Thấy vạt cỏ xanh phủ chân trời
Hạt giống vươn lên chừng bất tận
Nẩy mần theo những giọt mưa rơi !


Đi về phương ấy, theo phương ấy
Mỗi chặng đường đi vẹt dấu chân
Khai mở non sông tràn sóng dậy
Không cần ngày tháng, chỉ cần năm


Thức dậy đêm nay, cùng thức dậy
Theo sau Chúa Nguyễn cuối cuộc đời
Lộng lẫy đường đi qua mở cõi
Miệt mài chân tới chẳng quay lui


Mong ước phương Nam trời yên ả
Sẽ gặp nhau, mừng, vượt chông gai
Ngàn cây sẽ mọc, hoa chen nở
Theo niềm hy vọng đã ươm đầy


Ngoái lại nhìn xa nơi xuất phát
Thấy rõ ngàn xa những nấm mồ
Nhưng cuộc sống nầy vừa đổi khác
Như đã giã từ khúc hoang sơ


Theo chân Chúa Nguyễn đến phương Nam
Nơi trăng chưa khuyết đã đêm rằm
Đêm nào trăng cũng tròn vành vạnh
Đầt mầu luôn ấm chẳng lạnh băng


Thắp vội nén hương trời bái vọng
Cúi đầu đa tạ đấng Thiên Nhan
Rạch đất mở đường chân không lạ
Thế hệ mai sau mãi vững vàng !


TRẦN KIÊU BẠC
May,14.2013