Friday, July 5, 2013

Thơ Trần Văn Lương

 
,
.
,
.
       
  
       
   Thù Ti
 
Vụ vũ, nguyệt mông lung,
Phù quang bạc tử tùng.
Thù xung xung chức võng,
Hàn vựng khổn ti trung.
    
      Tơ Nhện
 
Sương lếch thếch, đêm mịt mù thê thiết,
Trăng vật vờ trên cành chết nương thân.
Con nhện đêm dệt lưới, dạ bần thần,
Thầm trói gọn cả vầng trăng lạnh giá.
                
Trần Văn Lương
July.2013