Wednesday, December 10, 2014

ĐHSPSG

Trường Đại Học Sư Phạm Saigon


Trường ĐHSP Sàigòn tọa lạc tại số 280, đường Cộng Hòa, quận 5, Sàigòn, giáp với phía sau trường Đại học Khoa học (ngày nay là đường An Dương Vương, Tp Hồ Chí Minh). 

huy hiệu trường ĐHSPTrường được thành lập bắt đầu từ niên khóa 1958-1959, theo hệ 3 năm. Để được nhận vào học năm thứ nhất, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển.
Niên học đầu tiên nầy, nhà trường cũng chấp nhận cho vào học ngay năm thứ 2 những sinh viên Đại học Văn khoa, it nhất đã đỗ bằng Dự bị và những ai đang theo học trường Cao đẳng Sư phạm muốn chuyển trường.

Từ niên khóa 1962-1963 trở đi, học kỳ theo hệ 4 năm: Sinh viên phải đậu ít nhất là chứng chỉ Dự bị Văn khoa hoặc Dự bị Khoa học rồi mới được nộp đơn dự kỳ thi tuyển vào Đại học Sư phạm, Mỗi năm trường tổ chức một kỳ thi tuyển vào khoảng cuối tháng 7 (sau khi đã có kết quả kỳ thi Dự bị ở Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học), mỗi khóa thi tuyển trường sẽ chọn lại cho mỗi ban từ 25 đến 30 sinh viên, sau khi trúng tuyển các sinh viên nầy sẽ tiếp tục học thêm 3 năm nữa và khi ra trường, tốt nghiệp với văn bằng "Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp".
Từ năm 1972, Trường ĐHSP Saigon bắt đầu tổ chức thêm kỳ thi tuyển vào các ban Toán, Lý Hóa và Anh Văn cho các ứng viên vừa đậu tú tài toàn phần. Học kỳ sau khi trúng tuyển là 2 năm cho đệ nhất cấp và 4 năm cho đệ nhị cấp. Năm đầu tiên được gọi là năm "dự bị".
Sau ngày 30/04/1975 hệ thống học Dự bị Văn khoa hay Khoa học trước rồi mới được dự kỳ thi tuyển vào ĐHSP không còn nữa mà tất cả các thí sinh đều thi tuyển thẳng vào ĐHSP sau khi đã đậu bằng tú tài toàn phần.

Sinh viên ĐHSP được cấp học bổng nhưng phải ký giấy cam kết , sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ cho trường Trung học nhà nước ít nhất là 10 năm. Số tiền học bổng cũng được tăng lên dần theo với đà lạm phát, lúc đầu mỗi sinh viên được lãnh mỗi tháng 700 đồng VN, từ khoảng năm 1960/1961 số tiền học bổng là 1500 đồng VN và đến năm 1970 thì mỗi sinh viên được lãnh khoảng 3000 đồng VN mỗi tháng.
(Người viết: Phạm Thị Nhung)

(Từ niên khóa 1966-1967,ở ĐHKH SG có thay đổi trong mô hình đào tạo,chuyển từ hệ thống các chứng chỉ (lớn) sang các c/c nhỏ. Mỗi c/c nhỏ là một môn học. Thí dụ c/c Vật lý đại cương chia thành các c/c: Quang học, Điện học, Cơ học, Nhiệt học,Nhiệt động lực học. Như vậy,ta thấy, mỗi c/c nhỏ cũng còn nặng. Sau đó vài năm, ĐHKH SG đổi sang đào tạo theo tín chỉ ,do ảnh hưởng của chế độ giáo dục đại học Mỹ. Mỗi c/c nhỏ được chia thành nhiều tín chỉ).
(Bổ túc của Nguyễn Trần Trác)

Từ 1958-1962 theo hệ 3 năm gọi là Cao Đẳng Sư phạm. Khóa 3 năm cuối cùng: 1962-1965. Tiếp theo là 2 khóa 4 năm: 1963-1967 và 1964-1968. Như thế năm 1966 không có sinh viên ra trường.
Từ 1966 trở đi bắt đầu khóa 3 năm + 1 năm chứng chỉ dự bị Văn khoa hoặc Khoa học. Như thế năm 1965 không có tuyển sinh.
(Bổ túc của Vũ Lưu Xuân)


Khuất sau tàng cây là dẫy lầu thuộc ban Văn chương. Dẫy lầu trắng bên phải được xây cất sau này, trên nền của Thư viện ĐHSP ngày trước.

Sân trường ĐHSP phía ban Văn chương.

Sân trường ĐHSP phía ban Văn chương

Dẫy lầu ban Văn chương ĐHSPSG.

Dẫy lầu ban Khoa học ĐHSPSG.

Dẫy lầu ở giữa (được xây cất sau này) là nơi đặt văn phòng của Ban Quản trị, chổ này, trước đây, là Thư viện của ĐHSPSG.

Cuối dãy lầu ban Khoa học, phía bên phải, ngày xưa là nơi giữ xe gắn máy cho SV.

Dãy lầu ban Văn chương

Cổng chính vào trường ĐHSP số 280-An Dương Vương-Q.5 Tp Hồ Chí Minh.

Từ cổng chính đi thẳng vào

@dhspsg