Tuesday, October 27, 2015

THẾ HỆ TIẾP NỐI

Nguyễn Quang Duy's photo.

Thị trưởng thành phố Maribyrnong, Victoria, Úc, Quách Nam


Thị trưởng thành phố Maribyrnong, Victoria, Úc, Quách Nam là một người trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha là một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và một cộng đồng yêu quý lá cờ vàng và luôn tìm cách vinh danh biểu tượng yêu quý này.

Ngày 20-10-2015, Thị trưởng Quách Nam đã tán thành đề nghị của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria để đưa Nghị Quyết Công nhận Cờ Vàng ...là biểu tượng của người Việt ra Hội Đồng Thành Phố biểu quyết. 

 Việc làm này đã bị tòa đại sứ cộng sản tại Canberra lên án là “xúc phạm” đến cờ đỏ. Chẳng khác gì Hội đồng thành phố mang cờ đỏ bỏ ra bãi rác.

 Ngày hôm qua 27-10-2015 thành phố Banktown, NSW, lại tiếp nối chính thức công nhận lá cờ vàng.
Sau 30-4-1975, mất nước mất tất cả, duy chỉ còn lá cờ là được lưu giữ trong lòng của muôn triệu quân dân miền Nam nay được lưu truyền cho thế hệ tiếp nối để tiếp tục chiến đấu cho đến ngày Việt Nam tự do.


@Facebook/NguyenQuangDuy