Saturday, January 16, 2016


HẬN HOÀNG SA

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đây Hoàng Sa!
Một chùm đảo ngọc lắm phong ba
Sóng thét gió gào mây lớp lớp
Trời nghiêng nước đổ mịt mù xa
Soái hạm gầm gừ cưỡi lên sóng
Xé gió mà đi!
Ngụy Văn Thà!
Một thưở xứng danh là hạm trưởng
Hỏa tốc! lên đường cứu đảo xa
Vợ đành coi như hạt bụi
Con đành coi như cỏ hoa
Tóc ở trên đầu đều dựng ngược
Máu chảy tràn tim sắp vọt ra
Giận giặc Tàu ô quân cướp nước
Hận của nghìn năm quyết chẳng tha
Đạn đã lên nòng chờ khai hỏa
Đảo chìm đảo nổi của riêng ta
Bắn! Bắn!
Tàu địch nổ tung thành xác pháo
Một chiếc rồi hai chúng ngỡ ngàng
Nhưng chúng nhiều tàu và lắm đạn
Soái hạm của ta cũng vỡ toang
Ngực anh đạn xé không thấy máu
Chỉ thấy tim anh nhảy phập phồng
Anh vẫn ban ra khẩu lệnh cuối
Bỏ tàu! Bỏ tàu!
(Anh thì không).
Bao nhiêu chiến sĩ rơi nước mắt
Anh chết cùng tàu giữa biển Đông.
Bốn mốt năm rồi nằm đáy biển
Còn nghe sóng vỗ giữa mênh mông
Còn nghe tiếng khóc ba con nhỏ
Uất nghẹn trời cao vợ khóc chồng.
Uất nghẹn cùng anh bao chiến sĩ
Theo anh xuống tận hải mộ quan
Mà lũ ôm chân Tàu cộng đỏ
Vẫn kêu là ngụy rất sỗ sàng
Nhưng cả nước viết hoa chữ Ngụy
Những trang xanh lấp lánh sử vàng
Tất cả các anh cùng một họ
Ngụy Văn Thà, Ngụy Văn Việt Nam!

28/02/2015
Khuất Đẩu
@tuongtri