Thursday, October 27, 2016

Thanh niên Quốc nội bất ngờ
kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà
26/10/1956 - 26/10/2016