Sunday, May 7, 2017

Hoa Thương Nhớ Ai
Nhac&lời Nguyễn Hữu Thiết
Thanh Thúy ca
(Thu âm trước năm 1975)