Sunday, November 12, 2017

Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”,
 người mẹ đã biến cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ