Wednesday, August 21, 2019

TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH CẦN THƠ
(JAMES M. KRAFT  chụp ảnh)