Sunday, October 17, 2021

 PHẠM ĐOAN TRANG


Em đứng đó mùa Xuân như bất tận,
Nghe ngoài kia cuồng nộ sóng biển Đông.
Hoàng-Trường sa vọng tiếng thét vẫy vùng,
Hồn sông núi thiêng liêng thúc giục gọi !

Em bặm miệng. Trời đất ơi. Trưng Trắc !

(Phạm Đoan Trang bị đảng CSVN bắt giam đã 1 năm (06.10.2020 - và ra Tòa CSVN ngày 04.11.2021)

Cám ơn anh Nguyễn Lân Thắng đã chụp bức hình lịch sử.