Wednesday, January 18, 2023

 ĐIỀU CẦN THAY ĐỔI TRƯỚC HẾT Ở NƯỚC NÀY LÀ…NHÂN DÂN!


Dưới bề mặt “ổn định”, toàn bộ hệ thống chính trị, guồng máy đảng và nhà nước độc tài toàn trị ở Việt Nam đã và đang thực sự rối ren, mục ruỗng, với những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực liên miên phía sau hậu trường, nhân danh “đốt lò” chống tham nhũng. Chưa bao giờ người ta thấy những cuộc tranh giành ấy lại diễn ra khốc liệt đến thế, khi hàng trăm quan chức trong đó có nhiều nhân vật trong Bộ Chính Trị hay Ủy viên Trung Ương Đảng ngã ngựa, bị bắt, bị khởi tố hoặc buộc phải về hưu. Mới hai Phó Thủ tướng bị thôi chức chưa được mấy ngày thì trên mạng lại râm ran tin đồn chính ông Chủ tịch nước sắp bị buộc phải rút lui mọi chức vụ, để đổi lấy sự an toàn và quyền lợi của bản thân và gia đình – giống như ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước kia. Mà ở nước này, tin đồn thường là đúng.

Nhưng suy cho cùng thì ai lên ai xuống, cũng vậy!

Với VN bây giờ không thể và hoàn toàn không nên nghĩ đến chuyện sửa đổi, vá víu cái mô hình thể chế chính trị nát bét đã tồn tại quá lâu này, cũng không nên nghĩ đến chuyện thay ông này ông kia lên làm Tổng Bí thư, Thủ tướng – vì ông nào lên thì cũng thế cả thôi, chẳng hy vọng ông nào khá hơn ông nào, mà nếu giả sử trong cả cái đám quan chức ấy có được ai có tí tâm tí tài hơn thì đã bị “triệt”, bị cho ra rìa từ trước khi có thể leo cao rồi–, cũng chẳng nên mơ ước, than thở nước mình sao chẳng có Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Thein Sein, Nelson Mandela… Vứt bỏ, thay đổi hoàn toàn thể chế, chế độ là con đường phải đi và đến. Nhưng chuyện ấy sẽ đến sau. Cái cần thay đổi nhất và trước hết ở nước này là…nhân dân, là con người VN.

Chỉ cần thay nhân dân!

Tôi không nhớ rõ ai đã nói cái ý này rồi nhưng ngẫm nghĩ mà đúng.
Thậm chí chỉ cần 1/10 trên 97–98 triệu dân số kia thay đổi nhận thức, cách nghĩ, hiểu được dân mình đang sống như thế nào so với nhiều dân tộc khác, đất nước này đã và đang tụt hậu như thế nào so với các nước khác và nguyên nhân là do đâu, chế độ này đã và đang cướp đi tất cả những quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền quyết định mọi việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, số phận người dân như thế nào…Chỉ cần 1/10 dân số thay đổi, thức tỉnh và 1/10 của cái 1/10 đó (nghĩa là 1/100 dân số thôi) quyết tâm đứng lên, đòi chuyển đổi đất nước sang con đường tự do dân chủ, là mọi chuyện sẽ thay đổi.

Một khi bánh xe đã được đặt lên đúng đường ray và khởi động, con tàu VN sẽ đi đúng hướng, Việt Nam sẽ được giải phóng khỏi mọi sự trì trệ, kìm hãm, và sẽ cất cánh!

Song Chi