Wednesday, February 14, 2024

Sad Valentine 

Thiếu phụ gối đầu lên số phận
Bên đời lặng lẽ bóng tình quân
Lăng Ông Bà Chiểu câu xăm Tết

Vận mãi hồng trần lụy Giáp Thân.

Hoàng Dung

listen if you’re alone on valentines day…