Saturday, December 17, 2011

Thơ Lê Thuận Nghĩa


XOÈ TA
Video Danhchan

Mùa chín rụng lên mình còn thiếu tuổi
Ta xoè ta rút lá chắn phên truồng
Chưa đổ trạng nên hồng hồng chi vội
Xé cạ rồi đâu tới cuộc ù suông

Đêm tù mù vác buồn làm cửu vạn
Đì câu thơ ưỡn ẹo hóa nên tình
Nhóm mình ta, một mình ta ra phỏm
Cửa thiên khai lật chíu cũng bạch đinh

Dẫu thất sách lùa lưng mình bát vạn
Đâu có em mà trải cuộc thập thành
Chi chi bỏ thang thang rồi cũng bỏ
Bỏ tài bàn buông lá rũ mơ xanh

Thiên ù ù địa ù ù. Bạch thủ
Cửa Phật hoa rơi réo lạc giọng hề
Không hạp cạ tròn bài làm chi nữa
Cước bao nhiêu cho đủ một dịch mê

Mùa chín rụng lật mình ra đếm tuổi
Phải treo tranh trái vĩ mấy lần đau
Chưa đổ trạng nên hồng hồng chi vội
Đợi người về kết phổng ở mai sau.

Lê Thuận Nghĩa
Hamburg -18.01.10
@facebook/thuannghia le  -  vinagames