Tuesday, October 16, 2012

CSVN

Độc Lập-Tự Do- Hạnh Phúc Cái Con C…!

ĐỘC LẬP.

tudolacaiconcacTừ khi theo bác ở trong rừng bước ra
Đảng chôn vùi dân tộc vào đói nghèo lạc hậu
Hồ Chí Minh là tên tay sai tuyệt hảo
Tuân phục cố vấn Tàu phù, nhân danh cải cách ruộng đất, tắm máu lê dân
Rêu rao miền Nam bị bóc lộ không có hạt cơm ăn
Mang súng đạn Nga Sô Tàu Cộng, một triệu thanh niên xẻ Trường Sơn đi Nam bỏ xác
Chúng quyết làm tên lính xung phong, tiền đồn cho chủ nghĩa Lê Nin, Các Mác
Một bọn lưu manh xác Việt, hồn Tàu
16 chữ vàng răng cắn môi đau
Sẵn sàng cắt đất dâng biển, thần phục bọn Tàu phương Bắc
Độc Lập gì
Độc Lập con c….!


TỰ DO

Chỉ điểm phục dưới gầm giường
Con tố cha, vợ tố chồng, nhân tâm ly tán
Đảng có muôn vàn thứ cấm
Chỉ tự do một chiều: ca tụng Bác cùng Đảng muôn năm
Xã hội gông cùm cấm chợ ngăn sông
Dưới ánh sáng của đảng: con người chỉ là một giống vẹt biết hoan hô đả đảo
Dân chống đối có đòn roi cải tạo
Ai ngược đường có xiềng xích công an
Chúng tự cho mình là đầy tớ nhân dân
Nhưng thật sự đảng là tên phản trắc
Tự Do gì
Tự Do con c…!


HẠNH PHÚC

Từ ngày bọn chúng vô đây
Hàng vạn người Việt Nam phải ra nước ngoài ở đợ
Tuổi trẻ bỏ quê nhà đi làm thuê tứ xứ
Con gái đương xuân bỏ quê hương đi lấy chồng Trung Cộng, Đài Loan
Ở Nam Dương, Singapore chị em chúng ta đứng trong tủ kính phơi hàng
Saigòn, Hà Nội quê hương dẫy đầy đĩ điếm
Chú bác họ hàng, những nông dân ruộng cày bị chiếm
Chống cường quyền, đảng có súng đạn, xe tăng
Ngất trời oan khuất, đất dậy lời than
Chúng ác với dân, cúi đầu hèn với giặc
Hạnh Phúc gì
Hạnh Phúc con c…!


(Cám ơn tên sĩ quan công an Vũ Văn Hiển đã cho nhân dân biết sự thật.)
Huy Phương
@nguoiviet  -  VOA