Friday, October 5, 2012

Thơ

Hoa cờ vàng,hoa tự do đã nở

Hoa cờ vàng, hoa tự do đã nở.
Tuổi trẻ ơi!!! tuổi trẻ Việt Nam ơi.!!!
Hãy mau mau đứng bật dậy đi thôi.!!!
Cùng tiến bước hiên ngang về phía trước!!!

Hãy đạp đổ bao giáo điều ràng buộc!
Hãy xông pha bao xiềng xích lao tù.
Hãy xé tan màn đêm tối âm u.
Hãy ngẩng đầu làm con yêu đất Việt.

Hãy nối chí những anh thư hào kiệt,
Nổi lên nào sấm dậy trống Mê Linh
Thét lên nào cọc nhọn sóng Bạch Đằng.
Hãy vùng dậy ngọn roi thần Phù Đổng!!!

Hãy giành lấy quyền làm người, quyền sống!
Đòi tự do, dân chủ cho quê hương,
Đòi lại mảnh non sông thắm máu xương.
Bao công khó tiền nhân xưa đã đổ.

Việt Nam ơi, hoa cờ vàng đã nở!
Sông núi hồn thiêng đã trở dậy rồi!
Hỡi Lạc Hồng, hỡi Mẹ Việt Nam ơi!
Xin linh hiển, giờ thiêng liêng đã điểm

Tuệ Kiếm
LLCSCHPG- Sep 19, 2012