Sunday, November 11, 2012

Thơ Nguyễn Đăng Mừng


Thương nhớ sầu đông
Tặng Liên Hưng
Em ngoan khuôn mặt trái xoan
Hè về chơi đánh ô làng với tôi
Xuân qua hoa cũng tàn rồi
Cây sầu đông trái xanh ngời tuổi thơ
Đường làng khoét xuống mười ô
Hai ô cái thẳng hai bờ ô con
Hơn thua từng trái sầu đông
Say sưa đánh trận quân lương đầy bồ
Anh thua anh khóc giả vờ
Em thua em khóc như chồ hết khoai
Hết đông rồi lại giêng hai
Hoa sầu đông nở đất trời ngát hương
Hát bài chín nhớ mười thương
Em đi để lại con đường mười ô
Trái xoan khuôn mặt ngày xưa
Sầu đông từng trái sợ mùa thu sang
Thời gian thao thiết chín vàng
Thương em mưa đổ ngút ngàn đường quê
Làng xưa miềng đó em tề
Sầu đông trụi lá tôi về với ai.

 Nguyễn Đăng Mừng
Sài gòn 2005
@vannghe