Wednesday, July 2, 2014

Thơ Thái Bá Tân

MŨI KHOAN CHỌC VÀO TIM


Mũi khoan hàng nghìn tấn
Của “nước bạn” Trung Hoa
Đang hung hãn, trắng trợn
Chọc vào đất chúng ta.

Đã viết và đã nói.
Biểu tình, đã hô to.
Rồi chán, đành chấp nhận:

Thôi để nhà nước lo.

Vậy thì mong nhà nước
Sớm làm cái thấy cần,
Không cho mũi khoan ấy
Chọc vào tim nhân dân.

Đau lắm, các bác ạ,
Cái mũi khoan thằng Tàu
Chọc vào tim dân tộc.
Hay các bác không đau?

Mũi khoan hàng nghìn tấn
Đang xoáy vào trái tim.
Đau nữa, tôi và bạn
Đành bó tay nằm im.


Thái Bá Tân    
@thaibatan