Monday, September 8, 2014

Republic Dominica

Bachata Rosa,
th điu thiết tha hi đo Dominica


Bachata cũng như merengue va là điu nhc, va là điu nhy bt ngun t cng hoà Dominica. Nm kt gia mt bên là Puerto Rico và bên kia là Cuba, nơi xut phát ca nhiu nhp điu La Tinh ni tiếng, cng hoà Dominica t nhng năm 1950 đã tìm thế đi trng, chính thc nâng hai ngành du lch và âm nhc lên hàng biu tượng văn hóa quc gia.

Vũ điu ni tiếng đu tiên ca hi đo này là điu merengue ra đi vùng Cibao vào gia thế k XIX (nhng năm 1850). Điu merengue t nó xut phát t mt điu vũ truyn thng gi là mangulina. Trong vòng nhiu thp niên lin, merengue được ph biến trong dân gian (còn mang tên là merengue típico) ch yếu được chơi trong các ngày l hi thôn làng vi các nhc khí như phong cm, trng g hay trng đá güira, mc cm marimba, nguyt cm chơi vi miếng gy plectrum bandurria …

Th điu merengue ch yếu thnh hành vùng nông thôn, nhưng li b các tng lp trưởng gi trung lưu chê là quê mùa dân dã, cho nên ít có cơ hi phát trin chn đô th. Ch t gia thế k XX tr đi, đ phát trin ngành du lch văn hóa, cng hoà Dominica mi công nhn merengue là di sn văn hóa (dưới thi Tng thng toàn tr Rafael Leónidas Trujillo Molina, còn được mnh danh là El Jefe 1891-1961).

Th điu ni tiếng th nhì ca cng hoà Dominica là điu bachata. Nó chính thc ra đi vào ngày 30 tháng 5 năm 1962 qua phiên bn ghi âm ca ngh sĩ José Manuel Calderón (vi nhóm Los Juvéniles) cho đài truyn hình quc gia. Vào thi đó, s sp đ ca chế đ đc tài Molina to ra mt lung gió thông thoáng trong gii văn ngh sĩ. H cm thy thoi mái t do hơn khi cm bút sáng tác. Nn văn hóa quc gia tìm được mt sc bt mi khi xã hi bt đu t ci trói.

Hin tượng này tương t như hai phong trào Movida và Nueva Ola ti Tây Ban Nha sau thi kỳ đc tài chuyên chế ca tướng Franco. Nueva Ola có nghĩa là Làn Sóng Mi, còn Movida là cách nói gn ca Movida Madrileña, hiu sát nghĩa là phong trào xut phát t th đô Madrid, nhưng theo cách nói bóng by có nghĩa là ‘’ly tâm’’, thoát khi trng lc trung tâm đ làm nhng gì chính quyn không cho phép.

Tác gi José Manuel Calderón cùng vi Rafael Encarnación là lp ngh sĩ đu tiên khai phóng cho th điu bachata qua nhng bài hát như Borracho de Amor, Condena (que será de mí), Cariñito de Mi Vida. Thế h tr này nhn được s hưởng ng ca gii báo chí truyn thông. Đài phát thanh đu tiên không còn nm dưới s qun lý ca nhà nước, ra đi vào năm 1964 mang tên là Radio Guarachita. Điu đó s giúp ph biến rng rãi c hai dòng nhc dân gian là merengue và sáng tác mi là bachata.

Nếu merengue thun cht dân gian, thì đi li bachata là mt th điu phc hp hoà quyn trn ln nhiu điu nhc khác nhau. Âm sc giai điu bachata vì thế đôi lúc gn ging vi salsa ca puerto rico, nhưng nhp điu thì li vay mượn t són cubano và nht là bolero ritmico, tc là li gõ phách nhanh hơn nhiu so vi bolero theo phong cách Cuba.

Nhc khí s trường ca các ngh sĩ bachata là b đàn ghi ta, b gõ gm trng g güira, bongo và maracas. Có l cũng vì thế mà bachata trong thi gian đu còn được gi là bolero antillano hay là và bolero campesino, khí được phi vi trova thì được gi là canción del amargue. Cũng như salsa, điu bachata d bt nhp cu ni, hp th nh hưởng đ ri din gii li nhiu điu nhc khác cho ra đi các điu hn hp là bachatango và bachata cha cha.

Dòng nhc bachata tht s tri dy ri lan ta sang nước ngoài, k t đu nhng năm 1980 tr đi. Cng hoà Dominica nâng vic phát trin ngành du lch lên hàng quc sách, cho dù đà phát trin quá nhanh dn ti nhiu t nn khó lường như nn buôn lu ngoi t hay mua bán nhà đt trái phép. Dù gì đi na, Punta Cana t mt làng chài ho lánh tr thành mt trong nhng trm ngh mát ni tiếng nht vùng bin Caribê, vi hơn mt trăm ngàn dân ch yếu sinh sng nh các dch v du lch.

Trong cái bi cnh đó, merengue và nht là bachata được khai thác như mt thương hiu, đ qung cáo cho ngành du lch. Mt video clip ca nhc quay phong cnh bãi bin xanh biếc, rng da non mướt trên b cát trng ngà hiu qu hơn là tt c nhng đt qung cáo nhm vào du khách Âu M thèm khát ánh nng min nhit đi.

Vào nhng năm 1980, lp ngh sĩ th nhì bao gm các các ca sĩ như Luis Segura (bit danh là L'Añoñaíto) thành danh nh ca khúc Pena Por Ti 1982, cũng như Mélida Rodríguez (La Patiente 1983) hay Leonardo Paniagua (Amada Amante 1985) ch yếu khai thác dòng nhc bachata theo chiu hướng này, khi sáng tác ghi âm các bn nhc d nghe d hát, nh nhàng tươi mát như ct da non, ngt thơm gii khát như nước chanh đường.

Trong giai đon này, th điu bachata b chi phi bi nhc nh và nhc pop quc tế, nhiu ca khúc ca nhóm Abba hay ca thn tượng Madonna được chuyn ng sang Tây Ban Nha, ri ăn khách nh các phiên bn hoà âm li theo điu merengue và bachata.

T nhng năm 1990 tr đi, thế h ngh sĩ th ba như Víctor Víctor, Luis Días và nht là tác gi kiêm ca sĩ Juan Luis Guerra mi tht s nâng bachata lên tm vóc quc tế. Các nhc sĩ trau chut sáng tác, nh vy mà hp âm giai điu tr nên cu kỳ, ca t chn lc đm đc cht thơ, tr nên thâm thúy nhng vn gi được đ trong sáng, m ra nhiu chiu trong cách đc cách hiu. Trong s này, tác gi Juan Luis Guerra (sinh năm 1957) được xem như cánh chim đu đàn.

Xut thân là mt nhc sĩ chuyên chơi merengue, anh ch yếu sáng tác cho th điu này cũng như viết nhc bolero và bachata. Tính t năm 1989 đến nay, anh đã ghi âm 12 album, đot 2 gii Grammy và 15 gii Latin Grammy, được gii chuyên nghip công nhn là mt trong nhng ngh sĩ có tm nh hưởng ln nht hin nay.

Đĩa hát gn lin vi tên tui ca Juan Luis Guerra là tp nhc th năm đ ta Bachata Rosa, ta đ ca khúc cho ra đi sau đó mt trường phái hn hoi : mc mc chân phương mà vn không khuôn sáo. Bachata Rosa phác ha màu hng nng thm sc hoa, tô nng lp h gió mát chan hoà, khe kh tht thà tình t thiết tha, hin hòa duyên hi Dominica.