Sunday, October 5, 2014

Thơ Phạm Văn Thành

Ngủ đi em


ngày hôm nay
đêm ngày maigiấc ngủ nào tròn cho mùa đông trước mặt
khi ta cúi mặt
dựa đầu vào tăm tối
...
những con thuyền đã xa
hàng ba mươi năm sau cuộc sống thư hùng
đủ ngậm ngùi cho ngươì đã chết
đủ lớn khôn cho triệu kẻ lưu đày
Tự do ! Gía cả chưa bao giờ rẻ rúng
triệu con người chìm chết giữa phong ba
cho một ngày nở hoa lòng bất tử
rải giữa đời
mặc người ngươì dày xéo
Ngủ đi em
cho cuộc đời ngày mai gía trị
không ánh gươm Tần
không sách đỏ Mao
Chỉ là những bản tình ca chan chứa
Của cuộc sống Tự do
mà hôm nay ta trằn mình tranh đấu
cám ơn em đã làm ta sống lại
cuộc can trường lâu quá đã mất tên
trên tổ quốc của ta
vẫn say sưa ca bài ca dối gạt
nguời người vẫn sống vẵn ăn vẫn ngủ
vẫn hiền lành cầy bừa trên đất khó khăn
vẫn nép mình dạ vâng
và bầy khỉ hài lòng trên tòa cao thánh chúa
anh em có lúc đói ăn
có lúc kẹp cùm thân tàn ma dại ...
và đoàn thánh ca vẫn hằng ngày hăng hái
ngước lên tòa cao cung nghinh chúc tụng
Cám ơn em
đã làm ta thấy ra
nỗi nhục hèn sạn chai cùng năm tháng
...
xin cám ơn
giấc ngủ mệt nhoài
của người em tranh đấu.
 
Phạm Văn Thành
05/10/14 Paris .
@facebook