Sunday, October 12, 2014

VNCH

MẸ TÔI

 
Tháng 4 năm 1975, những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Trong một cuốn phim thời sự ghi lại cảnh di tản kinh hoàng của người dân Việt trên các đại lộ máu từ miền Trung vào và từ Cao nguyên xuống, có xuất hiện trong ít giây ngắn ngủi hình ảnh của một người lính Việt Nam Cộng Hòa mặc đầy đủ quân phục tác chiến,đầu đội nón sắt, lưng cõng mẹ già di tản theo đơn vị.

 Có thể nói đây là một trong những hình ảnh bi hùng nhất của những ngày tàn cuộc chiến, và nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa con người Quốc gia và con người Cộng sản.

Trong khi người Cộng sản sẵn sàng đem cha mẹ ra đấu tố, và dạy dỗ trẻ con rình rập báo cáo hành vi của cha mẹ, thì ngược lại, người lính Quốc gia không ngại gian nguy và khó khăn, cõng mẹ đi lánh nạn với đơn vị mình.

Lúc đó chính phủ VNCH vẫn còn tồn tại, và quân đội VNCH vẫn chưa tan hàng; người lính chiến đó không thể làm điều này nếu không có sự cảm thông của các cấp chỉ huy đơn vị. Đẹp thay tấm lòng của người lính miền Nam.

Không biết sau cơn hồng thủy số phận của hai mẹ con người lính chiến ra sao . Phần cuối của câu chuyện được dựng lên dựa trên kết cuộc bi thảm của hàng ngàn đồng bào mình đã bỏ mạng trên đường chạy giặc.

TRÂU ĐIÊN