Thursday, February 12, 2015

VNCH

Xin Phổ Biến Bao Lì Xì Tết Ất Mùi 2015
Bao Lì Xì Tết Ất Mùi 2015

2015 FEB 12 BaoLixiVNCH_300

Để cùng đồng hành với quý vị, Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp, xin giới thiệu cùng quý vị mẫu “Bao Lì Xì Tết Ất Mùi” do anh Nguyễn Văn Đông một thành viên của TTNVTNCS/Pháp thực hiện. quý vị có thể in ra và thực hiện để xử dụng “lì xì” cho con cháu.