Tuesday, April 28, 2015

Cờ Vàng

Cờ Vàng tại Asian African Conference 2015Cờ Vàng đứng chung với các nước trong vùng Đông Nam Á và Châu phi trong hội nghị Á-Phi (Asian African Conference 2015) được bắt đầu vào tuần lễ 22-27 tháng tư vừa qua tại Jakarta, Nam Dương - Indonesia.
Xem thêm