Sunday, April 19, 2015

US Flag

Chuyện quốc kỳ ở Mỹ
Vừa qua báo chí Mỹ rộn lên tranh cãi về việc... cô Michelle Manhart , 38 t , bị cảnh sát Mỹ bắt còng tay vì tội giựt đi lá cờ Mỹ không cho sinh viên da đen dẫm đạp lên .

Một nhóm sinh viên da đen tại trường đại học Valdosta ở tiểu bang Georgia tụ họp tại khuôn viên của trường để tổ chức 1 buổi biểu tình chống kỳ thị chủng tộc . Một sinh viên đã trải lá cờ Mỹ dưới đất và đứng đạp lên để biểu lộ sự phản đối của mình với các chính sách của Mỹ .

Cô Michelle Manhart đi ngang qua thấy vậy thì rất lấy làm bất bình . Cô là cựu thiếu úy không quân với 14 năm phục vụ trong quân đội . Cô đi đến đẩy người sinh viên kia ra và giựt lấy lá cờ . Cô nói với các sinh viên " Các người muốn biểu tình chống kỳ thị chủng tộc thì các người đi kiếm mấy người da trắng có tánh kỳ thị mà đạp lên . Lá cờ này không có tội , nó là cờ chung của cả nước Mỹ , rất nhiều người Mỹ của đủ các chủng tộc đã đổ máu vì nó , các người không thể bất kính với nó như vậy ! "

Khi các sinh viên đòi lại lá cờ thì cô không chịu trả vì cô sợ họ lại đạp lên nó nữa . Hai bên giành giựt qua lại khiến các cảnh sát phải đến can thiệp . Các cảnh sát nói với cô Michelle rằng luật của tiểu bang Georgia cho phép tự do ngôn luận và tự do trình bày ý kiến kể cả việc nhục mạ lá cờ quốc gia . Họ nói lá cờ đó là tài sản của các sinh viên yêu cầu cô phải trả lại .

Khi cô Michelle nhất định không chịu trả , các cảnh sát đã chụp tay cô , bẻ ngược ra sau , đè cô xuống để gỡ tay cô ra , lấy lá cờ trả lại cho các sinh viên . Sau đó cảnh sát còng tay chở cô Michelle ra khỏi khu vực , cấm không cho cô quay lại khuôn viên trường đại học , nhưng rồi thả cô ra không truy tố gì hết .

Khi nghe tin này , hiệu trưởng trường đại học Valdosta cho biết 1 mặt ông rất đồng ý với việc cô Michelle lên tiếng bảo vệ cho lá cờ quốc gia , và ông không đồng ý với các sinh viên thể hiện sự phản đối của mình bằng cách đạp lên lá cờ , nhưng mặt khác ông nói luật pháp tiểu bang không cấm điều đó , nên không thể giựt cờ của họ mà không trả lại .

Cô Michelle Manhart cho biết cô sẽ tổ chức 1 cuộc tuần hành ôn hòa , kêu gọi các đồng đội chiến binh của cô cùng tham gia , để lên tiếng bảo vệ cho lá cờ Tổ quốc và để cho những sinh viên da đen hiểu được giá trị của nó . Cô nói chính nhờ lá cờ này mang biểu tượng tự do dân chủ cho toàn bộ nước Mỹ , mà các sinh viên mới có thể dẫm đạp lên nó mà không vào tù . Cô kêu gọi các sinh viên da đen hãy suy nghĩ lại .

Cảnh sát tiểu bang Georgia hoàn toàn ủng hộ và sằn sàng yểm trợ cho cả 2 phía tuần hành ôn hòa để trình bày quan điểm của mình , và người dân Mỹ thì toàn quyền có thể ủng hộ bất cứ quan điểm nào mình thích .

Xem thêm : gafollowers

@internet