Friday, April 28, 2023

 


*

QUỐC HẬN 30.4

Nhớ lại. : Đề thi nhập học CH1/HV.QGHC năm 1965:
”Trường hợp các nước bị chia đôi”
--------
3 TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI

- Đại Hàn bị chia đôi từ năm 1948 cho đến nay, mỗi bên thi đua phát triển..
- Nước Đức bị chia đôi năm 1949, thống nhất năm 1989 trong hòa bình.
- Việt Nam bị chia đôi năm 1954 .
Với 20 năm chiến tranh dài dằng dặc và bom đạn khốc liệt, miền Bắc tấn công, đánh phá và xâm chiếm miền Nam năm 1975.
Trong 3 nước bị chia đôi, với hậu quả quốc tế và nội bộ mỗi nước, trường hợp Việt Nam diễn ra đau thương và tang tóc hơn cả, do sự ngu xuẩn và khát máu của đảng CSVN.


Mong mọi người suy gẫm lại.

..."Đồng bào ơi! Xin 1 phút Vuốt Mặt cho những người đã nằm xuống trong lòng đất quê hương..." :