Saturday, June 10, 2023


ĐÈO LIÊU- HỐ TỐI- GÒ VĂN
Hậu Đức, Quảng Tín 1969

*

Một thời chinh chiến điêu linh
 Tiền sơn hậu lũng thấy mình mênh mang.
Đêm nay khi súng nổ vang
Trong mơ chắc Mẹ bàng hoàng nhớ con.

Hoàng Dung

Nghe nhạc:
Lính xa nhà