Friday, February 20, 2009

Chinh chiến điêu linh


Đọc

CHINH CHIẾN ĐIÊU LINH
Phóng sự chiến trường của Nữ ký giả
Kiều Mỹ Duyên
(Source from nvvnthuquan.net )

Bài viết về CCĐL