Thursday, February 26, 2009

Thơ Nguyễn Bích Nga


BIỂN VÀ EM

Ai đã nói tất cả những dòng sông
Cùng ra biển cả,biển là em
Là những ngày biển vẫn êm đềm
Trong tình anh và tình em hai đứa.

Những dòng sông,những dòng sông một thưở
Biển bây giờ gào thét trận cuồng phong
Và như em biển hét tận trong lòng
Làm sao nói biển thôi cuồng nộ.

Em là biển hay là dòng sông nhỏ
Qua đời anh bỏ ngõ lối đi về
Và dòng sông nhỏ hay là biển hẹn thề
Mà đứng mãi khi trời đang giông tố.

Ai đã nói biển ru lời bao la hội ngộ
Thôi em xin biển chỉ là sông
Để chốn quay về là bát ngát mênh mông
Hơn là biển mà bờ xa vô tận .

NGUYỄN BÍCH NGA