Saturday, July 21, 2012

Freedom4VN


TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC
Ngày 22 tháng 7 năm 2012
*

Tường thuật trực tiếp biểu tình

YOU TUBE
TTXVA  -  BASAM  -  DANLAMBAO  -  XUANVIETNAM