Saturday, July 7, 2012

VH.

Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển

Video Khitoichet

Khi tôi chết, đng đưa tôi ra bin
Đưa tôi v Lao Bo, Khe Sanh
Đ đêm nghe vang di khúc quân hành
Ôi ! Lính chiến mt thi kiêu hãnh quá.

Khi tôi chết, đng đưa tôi ra bin
Đưa tôi v Ben-Hét, Đc-Tô
Nơi bn bè tôi, xây mng sông h
Nguyn trn gi dãy Trường Sơn yêu quý.

Khi tôi chết, đng đưa tôi ra bin
Đưa tôi v Bình Gi, Chiến Khu Đ
Cho hn tôi siêu thoát vi li th
Thân chiến sĩ, nguyn xin đn n nước.

Khi tôi chết, đng đưa tôi ra bin
Đưa tôi v Cái Nước, Đm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang tri
Mng chiến thng đ dâng v t quc.

Khi tôi chết, đng đưa tôi ra bin
Tr tôi v vi dân tc Vit Nam
Gói thân tôi ba sc đ màu vàng
Xin lim kín vi hn thiêng sông núi.

TrT.Nguyn Văn Phán