Friday, January 11, 2013

Thơ Nguyễn Xuân Nghĩa

 
Tổ quốc tôi như miếng da lừa

Video Bài giảng của LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh


Tổ quốc tôi như miếng da lừa
Một lần ước, mất đi một góc
Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển mất cá
Ước vẹn toàn: mất hải đảo, mất Cao Nguyên
Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh
Người đến đầu tiên là cảnh sát
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi họ dựng chúng tôi lên
Những nắm đấm thôi miên vào mặt.
Họ là người Việt Nam như tôi

Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá
Ở chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã
Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.
Tôi nằm lăn ra đất

Nước mắt nuốt vào lòng
Lịch sử 4 ngàn năm triều đại nào như thế ?


Nguyễn Xuân Nghĩa
@melinh