Sunday, June 15, 2014

Đáp lời sông núi

Nói Với Người Cộng Sản
(Chuyên mục của đài phát thanh Đáp lời sông núi)

Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Chúng tôi tin rằng trong suốt một tuần qua tất cả quí vị, quí bạn – những người đã theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản" tuần trước – đều rất trăn trở với câu hỏi: "Nếu đảng cộng sản Việt Nam lại đứng ra phát động nhân dân cầm súng ra trận chiến đấu chống Trung Cộng để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải hành động thế nào?"

 
Chúng tôi cũng thế, đó thực là một câu hỏi không dễ trả lời bởi, một bên, tất cả chúng ta đều sẵn sàng lên đường chiến đấu để giữ nước, nhưng phía bên kia, chúng ta đã thấy quá rõ những sự thật phản trắc của đảng cộng sản Việt Nam. Có ba sự thật chúng ta cần cùng nhau ôn lại ở đây:'

 + Một, chính đảng cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước ta trở lại vòng lệ thuộc phương Bắc và đã công nhận hoặc nhượng bằng văn bản rất nhiều lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta cho Trung Cộng.
+ Hai, đảng cộng sản Việt Nam đã luôn dùng lá cờ chống ngoại xâm để giành lấy quyền lực độc đoán cho nó. Nói cách khác, những lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam đã luôn dùng máu xương chống ngoại xâm của dân ta để xây thành ngai vàng cho chúng trị vì.
+ Ba, suốt những năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã liên tục trấn áp, đánh đập, bỏ tù rất nhiều người yêu nước chống Trung Cộng xâm lấn, điển hình là nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày – hiện vẫn đang ở trong tù.
 

Thưa quí vị, quí bạn, từ những sự thật này, chúng ta cần đi đến một kết luận dứt khoát rằng: chính đảng cộng sản Việt Nam và Trung Cộng là nguyên nhân đã đưa đến tình trạng lâm nguy hiện nay của đất nước Việt Nam. Nói cách khác, chúng ta phải xác định rõ kẻ thù của dân tộc Việt Nam hiện nay gồm hai thành phần trong ngoài: trong nước là đảng cộng sản Việt Nam và ngoài nước là Trung Cộng.
 

Giả thiết chúng ta chỉ nhằm và thành công trong việc ngăn chặn Trung Cộng xâm lấn, còn bản chất của đảng cộng sản Việt Nam vẫn là độc tài, thì chúng ta vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự nô dịch của đảng cộng sản Việt Nam và nguy cơ đảng cộng sản Việt Nam đem nước dâng cho Trung Cộng, như đã xảy ra, lại sẽ xảy ra.
 

Hoặc giả thiết chúng ta chống được đảng cộng sản Việt Nam bằng cách giải thể hoặc loại bỏ khỏi chính trường hoặc biến đảng này thành đảng chính trị chấp nhận cơ chế dân chủ thì hệ quả tự nhiên sẽ là tham vọng thôn tính Việt Nam của Trung Cộng sẽ mất ngay chỗ dựa trong nội tình Việt Nam và các công hàm hay thỏa thuận bán nước trước đây của đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn giá trị để Trung Cộng viện cớ xâm lấn nữa.
 

Vậy muốn cứu nước chúng ta bắt buộc phải giải quyết được hai kẻ thù, hai nguyên nhân này, trong đó nguyên nhân bên trong "đảng cộng sản Việt Nam" là cơ bản, nguy hiểm hơn và cũng khó hơn nguyên nhân bên ngoài là "Trung Cộng".
 

Việc "giải quyết" suy đến tận cùng là làm cho các tác nhân gây hại thành vô hại, làm cho kẻ ngoại xâm phải từ bõ dã tâm xâm lược và làm cho đất nước không còn kẻ nội thù áp bức dân, tiếp tay cho ngoại xâm. Như vậy cách giải quyết thù trong, giặc ngoài của dân tộc Việt Nam hiện nay có thể phải dùng đến biện pháp võ lực nhằm tiêu diệt, loại bỏ ý chí thù địch của cả hai tác nhân gây hại hoặc có thể chỉ cần dùng đến các biện pháp ôn hòa (phi chiến tranh) nhưng vẫn gây bất hoạt được hai tác nhân đó. Trong đó việc giải quyết "đảng cộng sản Việt Nam" cần phải được đặt lên hàng đầu và phải được coi là vấn đề có tính nền tảng xuyên suốt trong công cuộc cứu nước, chống Trung Cộng ngày nay.
 

Chúng ta cũng cần lưu ý khi đảng cộng sản Việt Nam đứng lên lãnh đạo một cuộc chiến đấu mới chống Trung Cộng, ngoài việc họ sẽ đạt được nhiều lợi thế cho quyền lực độc tài của họ, như chúng ta đã đề cập trong chuyên mục trước, họ còn sẽ không mất gì cả. Vì khi chiến tranh xảy ra, chỉ có nhân dân phải đăng lính, cầm súng ra trận, chỉ có người dân phải gánh chịu hy sinh và các tổn phí chiến tranh khổng lồ, còn bản thân các lãnh đạo cộng sản và con cái của họ sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt của "cán bộ cao cấp". Họ sẽ sống trong những hầm ngầm kiên cố với đầy đủ tiện nghi và khi cần sẽ có phi cơ đặc chủng đưa họ ra nước ngoài sống tại những dinh thự sang trọng họ đã chuẩn bị từ nhiều năm qua.
 

Thưa quí vị, quí bạn, như vậy điều kiện tiên quyết để chúng ta hưởng ứng tham gia lời kêu gọi ra trận (có thể có) của đảng cộng sản Việt Nam phải là đảng cộng sản Việt Nam đã phải chuyển đổi hẳn thành một đảng chấp nhận dân chủ.


Chúng ta cũng cần nhớ lại, trước khi qua đời không lâu, cố Trung Tướng Trần Độ, một công thần lớn của đảng cộng sản Việt Nam, đã phải viết rằng:
"Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc... Nó đang làm hại cả một nòi giống."

Chuyên mục tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau xem những dấu chỉ nào cho biết đảng cộng sản Việt Nam thực sự chia tay bản chất chuyên chính độc tài. Còn giả thuyết Trung Cộng chủ động tấn công Việt Nam một cách ồ ạt sẽ được đề cập trong các chuyên mục tiếp theo.
Hải Nguyên và Tiến Văn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị, quí bạn vào giờ này tuần tới.

Tiến Văn
15/6/2014