Saturday, June 14, 2014

Thơ Phan Huy

image
Cm T Min  Nam
 
Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với Miền  Nam , miền đất mớ
i thân quen
Một lời cảm ơn tha thiế
t chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.


image

Tôi còn nhớ sau cái ngày "thống nhất"
Tôi đã vào một xứ sở thầ
n tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiề
n
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.


image

Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nướ
c anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyề
n
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.


image

Trước mắt tôi, một Miền  Nam  sinh động
Đất nước con người dân chủ tự
do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ
đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.
 
image

Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đả
ng "kính yêu"
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiề
u
Con người nói năng như là chim vẹt.


image 

Mở miệng ra là: "Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhấ
t hành tinh
Đuốc soi đường chủ
nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản."


image

Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi ngườ
i kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiế
u
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.


image

Cảm tạ Miền  Nam  phá màn u tối
Để tôi đượ
c nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ

Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.


image

Cảm tạ Miền  Nam  khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quố
c thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồ
ng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.


image

Cảm tạ Miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giớ
i năm châu
Mà trước đây tôi có biế
t gì đâu
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ


image

Cảm tạ Miền  Nam  đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại Cộng nô cuồng vọ
ng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ

Dù không thành công cũng đã thành nhân.
 
 
Phan Huy