Saturday, June 6, 2015

Fb/NNN

Đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của bản thân ,
cũng chính là đấu tranh cho tương lai của đất nước .


Bạn có biết là sau khi Tổng Thống Abraham Lincoln ban hành luật hủy bỏ chế độ nô lệ trên toàn quốc Hoa Kỳ , thì các địa chủ và người da trắng mang tư tưởng kỳ thị ở miền Nam nổi giận , huy động quân đội tấn công miền Bắc , cho người ám sát ông Lincoln , với ý định lật đổ chính quyền của ông , nhằm khôi phục lại chế độ nô lệ ở Mỹ .

Nội chiến bùng nổ , TT Lincoln rất lo lắ...ng , vì quân đội miền Nam thiện chiến hơn , đông quân số hơn , và có nhiều tướng lãnh tài giỏi hơn . Và đúng như dự đoán , quân đội miền Nam thắng liên tiếp 2 trận đầu , khí thế sôi sục .


Ngoc Nhi Nguyen's photo.

Nhưng điều ông Lincoln không ngờ là sau khi nghe tin chiến bại , hơn 100 000 người nô lệ da đen , vừa được ông giải phóng , đã tình nguyện xung vào quân ngũ . Họ rất hiểu , nếu quân đội miền Nam thắng , thì họ sẽ phải trở lại thân phận nô lệ không biết đến đời nào kiếp nào nữa .Ngoc Nhi Nguyen's photo.

 
Vì những người lính da đen này chiến đấu cho chính quyền lợi của họ và dân tộc họ trên đất Mỹ , nên họ đã chiến đấu vô cùng dũng cảm , liều chết không lui , và chính nhờ sự đóng góp của những người lính này mà miền Bắc thắng trận , và 1 nước Mỹ thật sự tự do , bình đẳng , dân chủ đã được thành lập và tồn tại .

Ngày nay , lịch sử nước Mỹ , đã ghi tên tuổi của họ vào danh sách những anh hùng vị quốc vong thân , tại nhiều tiểu bang , có những tượng đài được dựng lên để ghi nhớ công ơn của họ trong việc khai sanh ra nước Mỹ dân chủ , nhân quyền .

Trong chớp mắt , từ những người nô lệ cùng đinh trong xã hội bị chà đạp , khinh rẻ , họ đã trở thành những anh hùng , chỉ vì họ đã dám can đảm chiến đấu cho quyền lợi chính đáng của bản thân , cũng là quyền lợi chính đáng của quốc gia , dân tộc !
Có bạn nào muốn lưu danh anh hùng vị quốc vong thân , trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam ngày nay không ?
 

Ngọc Nhi Nguyễn