Thursday, April 6, 2017

Gửi nhà báo VN
 
LƯU TRUYỀN LIVE STREAM 
Video clip chỉ dài 10 phút của cậu bé nhỏ tuổi này, đã đánh gục hơn 15.000 nhà báo, đạp đổ hơn 700 tờ báo VN về lương tri cuộc sống và lương tâm nghề nghiệp của họ từ trước đến nay.
 
 
Chúng ta vẫn còn hy vọng một VN tương lai sau khi nghe cậu bé tên Lưu Truyền live stream lần đầu tiên này
 


Đọc thêm :