Sunday, April 16, 2017

Tưởng niệm 45 năm
ngày Đại Lộ Kinh Hoàng, Quảng Trị 1972 .
*
Dâng Hương tại Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị năm 1972 do Hội Đồng Hương Quảng Trị Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức tại Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia vào ngày Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017.

Xem thêm :


 
Xem thêm :