Monday, October 9, 2023

SAIGON TRONG KHÚC NHỚ QUÊN


Có nhớ hay quên cũng là Sàigòn 
Phố nghiêng vai chào nhau mừng buổi sáng 
Một góc cà phê phần ba ly pha đậm 
Một mình thả trôi vị đắng cuộc đời 

 Không là phố quen của tuổi hai mươi
 Phố cũ khó tìm, người về không biết 
Những đổi thay đến từng dấu vết 
Ngóng thật lâu chưa biết ngõ ra vào 

 Bây giờ phố xưa không còn trẻ đâu 
Tiếng rao đêm đã khàn hơn một chút 
Chiếc xe già nua mỏi hơn buổi trước 

Người đạp xe quen gội tóc muối tiêu 
 Nhớ thật nhiều và quên cũng thật nhiều 
Không thể quên phần ba ly cà fé đậm 
Trong mưa khuya nhớ thương lời rao sáng 

Giữa nắng ngày thương nhớ tiếng rao đêm 
 Sài gòn vẫn Sài gòn lẫn lộn nhớ quên 
Trong nỗi quên đã nẩy mầm niềm nhớ 
Bởi ngàn năm Sài gòn trong hơi thở 
Trái tim xa quê nhịp đập vẫn Sàigòn. 

 TRẦN KIÊU BẠC