Friday, October 20, 2023

PHẠM ĐOAN TRANG

Video:   ROMANZA - Vu Do Math duet with Pham Doan Trang.Em đứng đó mùa Xuân như bất tận,

Nghe ngoài kia cuồng nộ sóng biển Đông.

Hoàng-Trường sa vọng tiếng thét vẫy vùng,

Hồn sông núi thiêng liêng thúc giục gọi !


Hoang Dung
Xem thêm :