Thursday, July 19, 2018

Tòa hành chính Cần Thơ trước 1975. 
Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về Cần Thơ do tác giả James M. Kraft thực hiện từ năm 1966 – 1972.


@dansaigon