Tuesday, January 14, 2020


Những Nén Hương Thắp Muộn Trên Đỉnh Tiền Đồn 5
Phạm Tín An Ninh

...Vinh dự trù sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm và cầu siêu cho cha và những đồng đội của ông đã hy sinh trên ngọn đồi Tiền Đồn 5, vào dịp cuối năm hay Tết Nguyên Đán (2020)với sự đồng tế của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Tất cả sẽ cùng thắp sáng lại trong tâm hồn một mùa Xuân, mùa của lòng biết ơn và hy vọng ...
Đọc  tiếp :  Những Nén Hương Thắp Muộn Trên Đỉnh Tiền Đồn 5