Monday, April 10, 2023

CÙNG HƯỚNG VỀ PHIÊN TÒA XỬ KÍN

 KỸ SƯ NGUYỄN LÂN THẮNG Thư ngỏ

gửi anh Nguyễn Lân Thắng,


Đảng CSVN, nhà nước VN đã không chứng tỏ lòng yêu nước thương dân ngay cả với những người sống trong lòng chế độ, khi bắt giam và truy tố Anh về những chuyện vô cớ, vi phạm trầm trọng nhân quyền, đặc biệt quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của 1 công dân, hà tất nói đến hòa hợp, hòa giải dân tộc.


Thời đại mới, con người mới phải khác đi, phải dân chủ hóa(democratize), nhân bản hóa(humanize) và toàn cầu hóa(globalize) mới mong có một nước Việt Nam, phù hợp với lòng tin cậy của nhân dân, xứng đáng trên trường quốc tế.

Về trường hợp Nguyễn Lân Thắng, Anh hành động để chỉ có 1 hoài bảo duy nhất là "con có cuộc sống hạnh phúc đích thực...trong một tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng" như trong Thư Gửi Bé Đậu mà Anh đã viết . Và như thế, tội tình gì ?

Hai ngày nữa, Anh sẽ ra Tòa xử kín sau 9 tháng tạm giam(5.7.2022-12.4.202).
Xử kín là hành đông chứng tỏ thế yếu, cùng lo sợ của nhà cầm quyền trước Anh, và nhân dân.
Tiếng gọi công dân đòi hỏi mọi công dân VN đều là Nguyễn Lân Thắng.

Cách đây khoảng 10 năm, tôi có dịp nói chuyện online với Anh và nhận ra rằng 1 người vui tính, hiểu biết và năng động như Anh, thật sự đáng tin cậy và hy vọng đáng được sống 1 đời sống bình thường như những công dân khác, học hỏi, phát huy và xây dựng đất nước. Anh cũng đã làm như thế nhưng, tiếc thay.

Bên ngoại Anh, từ Trần Quốc Thảo đến chị Trần Thị Diệm là bà Ngoại anh vừa mới mất, anh Trần Đông Phong, Nguyễn Thụy Long... đều yêu nước theo cách riêng của họ, cũng như Anh hiện nay và đều đáng quý mến, trân trọng .

Xin chia sẻ cùng Anh những suy nghĩ trong tù hiện có về vận nước chúng ta, điều mà tôi cũng đã gặp phải trong suốt 10 năm sau 1975, khi Anh chưa ra đời. Và điều này khi nhìn lại lịch sử, không thoát ra khỏi những phê phán trước đây của vua Gia Long về sĩ phu Bắc Hà, như nhà cầm quyền Hà Nội hôm nay.

Nguyễn Lân Thắng vô tội. Nhưng nếu nhà cầm quyền CSVN có quyết định bản án dành cho Anh thì đó là điều sỉ nhục dành cho họ. Và 100 triệu người dân VN tự nhận lấy và chia điều, như là nổi bất hạnh chung toàn dân tộc.
Hold on, take care and go ahead.

Tù nhân lương tâm trước, sau Nguyễn Lân Thắng là những viên ngọc quý xâu chuỗi của lịch sử VN, đeo lên cổ toàn dân VN hiện nay và mai sau.

VIÊT NAM MUÔN NĂM !

Gửi anh Nguyễn Lân Thắng lòng yêu mến,
Xin gửi lời thăm hỏi chị Lê Bích Vượng và 2 cháu Đậu, Đỗ đáng yêu,

Hoang Dung
April,10.2023