Tuesday, January 27, 2009

FLAGBERLIN 2007


Tổ chức Liên hiệp quốc tế các Hội đoàn Cờ xí (FIAV) tổ chức The 22th International Congress of Vexillology "FlagBerlin 2007" tại Berlin-Đức Quốc năm 2007

Mục đích của Đại hội là: Phát triển khoa học cờ xí, chia xẻ thông tin, thu nhận hội viên mới và thắt chặt liên lạc giữa các hội đoàn các nước. Đại hội lần thứ nhất tổ chức tại Hòa Lan vào năm 1965.Liên hiệp quốc tế các Hội đoàn cờ xí hiện có 42 hội đoàn chính thức, cùng khoảng gần 15 hội đoàn chưa chính thức. Riêng nước Mỹ có 8 hội đoàn chính thức. Hiệp hội Cờ xí Hoa Kỳ cũng đã 3 lần tổ chức Đại hội FIAV vào các năm 1969 tại Boston (Đại hội 3), năm 1977 tại Washington DC, và năm 1987 tại San Francisco.Người Việt chúng ta, chưa có lập hội này.

Hình phải : Cờ Đại hội Cờ Xí quốc tế Berlin năm 2007

Đọc thêm:
Flagberlin2007